INFORMACJE TURYSTYCZNE

Wszystko co warto wiedzieć przed wyjazdem do Portugalii.

3-empresaPodstawowe informacje:

Język urzędowy: portugalski
Stolica: Lizbona
Główne miasta: Porto, Aveiro, Faro, Braga, Coimbra.
Ustrój polityczny: republika
Powierzchnia: 88 500 km²
Jednostka monetarna: euro (€) (EUR)
Domena internetowa: PT
Kod samochodowy: P
Prefiks telefoniczny: +351
Telefon alarmowy SOS: 112
Godziny otwarcia: część sklepów, muzeów czy innych instytucji publicznych zamykana jest w przerwie obiadowej pomiędzy 12:30 – 14:30 (15:00). Tylko banki czynne są do godz. 15:00 bez przerwy obiadowej.

Bezpieczeństwo:

Portugalia jest krajem bezpiecznym. Tylko w miejscach wzmożonego ruchu, takich jak dworce, środki komunikacji i miejsca odwiedzane masowo przez turystów, zdarzają się kradzieże kieszonkowe.

UWAGA! Szczególnie lubiane przez kieszonkowców miejsca to tramwaj 28 (w którym działają wyspecjalizowane grupy kilku osobowe), Rua Augusta i Belem, a także kościół Św. Antoniego.

Ponieważ samochody zaparkowane w miejscach publicznych są okradane, lepiej nie zostawiać w nich na widocznym miejscu przedmiotów mogących skusić złodzieja.

W Lizbonie, w Palácio Foz (obok Informacji Turystycznej), na Praça dos Restauradores, znajduje się posterunek policji przeznaczony dla turystów (Polícia de Segurança Pública, Esquadra de Turismo), gdzie bez problemu można się porozumieć w języku angielskim.

W nagłych sytuacjach policję lub pogotowie ratunkowe można wezwać, telefonując pod numer 112.

Przepisy wjazdowe:

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Portugalskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). W Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu, pobytu i opieki zdrowotnej jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE niemający unijnego obywatelstwa.

Przepisy celne:
Zgodnie z normą unijną nie istnieją ograniczenia w przewozie towarów przeznaczonych do użytku osobistego.

Ubezpieczenie i pomoc medyczna:
Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych oddziałach pogotowia ratunkowego (Urgências). Istnieje rozwinięta sieć prywatnych placówek medycznych.

Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 70 €. Wiele lekarstw dostępnych jest bez recepty, a pracownicy aptek zwykle są w stanie udzielić fachowej porady.

W Portugalii obowiązuje współpłacenie za świadczenia. Ze względu na kolejki w państwowej służbie zdrowia i wysokie koszty opieki medycznej wskazane jest wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia.

Erasmus+  |  Portugal Incentive
© Copyright 2024, All Rights Reserved | strony internetowe wereda.net

twitter  facebook   Linkedin    instagram